Uw voorbereiding

Om de gesprekstijd zo effectief mogelijk te gebruiken krijgt u van te voren een anamnese formulier toegemaild. Als u een aanvraag voor consult indiend per mail ontvangt u deze uitgebreide vragenlijst. Hoe meer informatie u invult hoe effectiever dat is tijdens uw eerste gesprek. Informatie die nodig is is onder andere:

  • wat zijn uw klachten en hoe lang heeft u al deze klachten?
  • wat zijn uw wensen ten aanzien van uw gezondheid?
  • wat doet u op dit moment aan beweging en hoe vaak in de week doet u dat?
  • wat bent u bereid te veranderen in uw dagelijkse leefpatroon?
  • gebruikt u medicijnen? Welke?
  • bent u onder behandeling en bij welke behandelaar?
  • welke uitslagen van onderzoeken die u eerder heeft gehad zijn van belang, graag alles aanleveren voor de eerste afspraak.

In het gesprek zal uiteraard uw huidige voedingspatroon worden doorgenomen. U specifieker u aangeeft op de intake wat u nu eet, hoe minder tijd dit kost tijdens de afsrpaak. Na het eerste deel zal worden uitgelegd wat u zelf al kunt veranderen in het voedingspatroon om dichter bij uw gewenste doel te komen. Uitleg over uw lichaam en over uw specifieke gezondheidsvraag zullen worden gegeven. U krijgt direct in de eeste afspraak uw supplementen mee zodat u direct kunt starten.

Na het eerste gesprek wordt er een vervolg afspraak gemaakt. In het begin is het belangrijk om de vorderingen nauwlettend te volgen, dat is ook de reden dat een 2e afspraak vaak al een week later plaats heeft. Afhankelijk van de klachten en het verloop zullen daar dan een aantal consulten op volgen. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met u.

De kosten

  • Een eerste consult kost 200 Euro. Vaak duurt dit consult 1,5 uur tot 2 uur
  • Een vervolg consult duurt ook 2 uur en kost dus ook 200 euro. Indien we overeenkomen een afspraak van een uur te plannen zijn de kosten 100 euro.
  • Tussentijdse telefonische en/of e-mail contacten worden in overleg afgesproken en zijn een onderdeel van de begeleiding en worden dus niet extra in rekening gebracht.

Vergoeding: De Beroepsvereniging Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (www.MBOG.nl) heeft op haar website een overzicht van de verzekeraars die vergoedingen voor consulten geven. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen adviseren wie om voor het maken van een afspraak deze website te raadplegen.

Als u wilt kunt u ook zelf on-line producten bestellen. Klik hier voor de bestelmogelijkheid.