Privacy Statement

 Uw Privacy

Om u goed te kunnen begeleiden met voeding, suppletie, beweging en planning is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Het aanleggen van een dossier is middels de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) ook wettelijk verplicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens zijn ten allen tijde door u op te vragen. Deze gegevens in het cliënten dossier blijven, overeenkomstig de wet op de behandelovereenkomst,  15 jaar bewaard. Daarna zullen de gegevens worden vernietigd.

Welke informatie wordt bewaard?

Voor uw persoonlijke dossier worden de volgende gegevens gevraagd en bewaard:
Uw naam, adres en woonplaats
Uw telefoonnummer en e-mail adres
Uw geboortedatum
De benodigde verzekeringsgegeven om een factuur te kunnen maken
Relevante medische informatie ten behoeve van uw behandeling

Voor uw zorgnota zijn nodig:
Uw naam, adres en woonplaats
Uw  geboortedatum
De datum of data van de behandelingen, zoals ‘natuurgeneeskundige behandeling’ met zorgcode 24000
De kosten van het consult/consulten

Hoe en waarom wordt de informatie verkregen?

Bij de eerste behandeling worden de gegevens  gevraagd via de website, u vult de gevraagde gegevens zelf online in. Dit online document is volledig beveiligd en heeft kwalitatief hoogwaardige scrumbled gegevens zodat uw gegevens , die in de Cloud worden opgeslagen, niet meer leesbaar zijn gemaakt en dus volledig veilig zijn.

Soms is het noodzakelijk om gegevens van anders zorgverleners te raadplegen. Bij voorkeur levert u zelf de benodigde gegevens aan. Indien er, om uw behandeling te bevorderen, overleg met een collega wenselijk is, bent u natuurlijk ten allen tijde bevoegd dit toe te staan of te weigeren. Alle documenten worden bewaard met beveiligde wachtwoorden.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorg dat anderen geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt
– om afspraken te maken
– als informatie ten behoeve van een behandeling
– om vooruitgang te monitoren
– om andere zorgverleners te informeren op uw eigen verzoek. Dit kan omdat de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Veiligheid

Alle gegevens worden bewaard in een beveiligde computer
De gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming
De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden
Uw gegevens worden niet verkocht aan derden

Naam:          

Plaats:

Datum:

Handtekening

Als u wilt kunt u ook zelf on-line producten bestellen. Klik hier voor de bestelmogelijkheid.